Słowo na niedzielę

„Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego ten do niego nie należy…”