Słowo na niedzielę

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest przed Wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. O