Słowo na niedzielę

„Albowiem jak w czasie przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do momentu, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem syna człowieczego