Słowo na niedzielę

„Marność nad marnościami i wszystko marność”, głosi księga Kohelet. Jak należy rozumieć te słowa i jak można połączyć je z Dobrą Nowiną, którą głosi Nowy Testament?