Słowo na niedzielę

„Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?... ”. Uroczystość Najświętszej Trójcy, Psalm 8, wersety 4 – 10
Ewangelia według św. Jana, rozdział 16, wersety 12 – 15.