Słowo na niedzielę

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu...” – Ewangelia wg św. Jana, rozdział 20, wersety 1–9 oraz List do Koryntian, ro