Słowo na niedzielę

Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego a On usidławszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na