Słowo na niedzielę

„Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni.”