Słowo na niedzielę

„Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni opowiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani cię wydali. C