Słowo na niedzielę

„Gdy Jezus razem z uczniami wychodził z Jerycha niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to idzie Jezus z Nazaretu zaczął wołać – Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną...”