Słowo na niedzielę

Bracia. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół