Słowo na niedzielę

Gdy lud zobaczył, że tam nie było Jezusa, ani Jego uczniów, wsiedli w łódki i przypłynęli do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy Go na drugiej stronie jeziora, powiedzieli do Niego: “Rabbi! Kiedy tu przybyłeś?”. Jezus o