Słowo na niedzielę

Gdy lud zobaczył, że tam nie było Jezusa, ani Jego uczniów,
wsiedli w łódki i przypłynęli do Kafarnaum, szukając Jezusa.
A znalazłszy Go na drugiej stronie jeziora, powiedzieli do Niego:
“Rabbi! Kiedy tu przybyłeś?”. Jezus odpowiedział im: “Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego że jedliście chleb i najedliście się...