Słowo na niedzielę

Co Biblia mówi o cudownym rozmnożeniu? Gdy Jezus udał się za Jezioro Galilejskie zebrało się kilka tysięcy uczniów i wiernych, a w pewnym momencie okazało się, że jedynym pożywieniem, jakie mają ze sobą jest pięć jęczmiennych chleb&oacu