Słowo na niedzielę

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. Towarzyszyli Mu jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem – skąd On to ma i co za mądrość, która Mu jest dana?