Słowo na niedzielę

Królestwo to nie jakieś miejsce, to władanie króla – tego, który króluje. Władanie może objawić się w miejscu, ale zaczyna się w naszych sercach.