Słowo na niedzielę

W czym tkwi siła słabości? Choroba bliskiej osoby, depresja, własna niemoc – jak na to ma odpowiedzieć osoba wierząca, gdy wszyscy dookoła pytają gdzie jest twój Bóg? Ale właśnie takie sytuacje powodują, że stajemy się silniejsi i