Słowo na niedzielę

Czy Bóg rzeczywiście istnieje? Czy jego wszechmoc naprawdę jest nieograniczona? Takie pytania często zadają sobie nawet ludzie wychowani w wierze i praktykujący. Taką osobą był Michał Jeleń, który kilkukrotnie doświadczył mocy Boga w sp