Słowo na niedzielę

„Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego” – te słowa w szczególny sposób zrozumieli bohaterowie odcinka. Od dawna czuli, że Bóg dopomina się od nich czegoś więcej.