Słowo na niedzielę

Czytajmy Pismo święte codziennie. Korzystajmy z tego jak najczęściej. A niedzielna Ewangelia jest dla nas drogowskazem. Jak rozumieć słowa Pisma Świętego? Co Bóg chce nam powiedzieć? Współczesny człowiek potrzebuje jasnego tłumaczenia niedzielnej Ewangelii. Dlatego potrzeba ludzi, którzy dotrą z przekazem Słowa Bożego do zatroskanych serc ludzi, którzy żyją w codziennym pośpiechu i lęku przez życiem. Chcemy tłumaczyć i wyjaśniać Boże Słowa, a pomogą nam w tym wspaniali kaznodzieje i księża, którzy na co dzień spotykają się z ludźmi i mówią o Bogu.