Słowo na niedzielę

Czytajmy Pismo święte codziennie. Korzystajmy z tego jak najczęściej. A niedzielna Ewangelia jest dla nas drogowskazem. Jak rozumieć słowa Pisma Świętego? Co Bóg chce nam powiedzieć? Współczesny człowiek potrzebuje jasnego tłumaczenia n