Słowo na niedzielę

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...” czytamy w Ewangelii. Słowa te wytłumaczy ks. Robert Hetzyg, niewidomy od wielu lat. Mówi, że Bóg dał nam swego Syna byśmy mieli w nim ratunek. Ale b