Słowo na niedzielę

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał...” czytamy w Ewangelii. Słowa te wytłumaczy ks. Robert Hetzyg, niewidomy od wielu lat. Mówi, że Bóg dał nam swego Syna byśmy mieli w nim ratunek. Ale będzie on dla nas tym ratunkiem tylko wtedy, kiedy Jezus będzie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wywyższenie Jezusa jest źródłem prawdziwej nadziei w naszym życiu.