Słowo na niedzielę

Bohater odcinka opowiada o tym jak Jezus rozpalił jeg serce dowodami miłości i obecności. Otworzył wśród kolegów, studentów - ateistów dom modlitwy w akademiku. Stał się pośmiewiskiem dla kolegów, ale zupełnie się t