Słowo na niedzielę

– Człowiek dotknięty cierpieniem zadaje sobie pytania: dlaczego ja? Po co? A gdy nie znajduje odpowiedzi, często się załamuje. – Jak nie dać się pokonać cierpieniu nawet w najtrudniejszej życiowej sytuacji?