Słowo na niedzielę

Bohater naszego odcinka był skinheadem nienawidzącym wszystkich i wszystkiego. Kiedy przeżył pierwsze nawrócenie, bardzo się rozczarował. Był smutny i nieszczęśliwy. Zrozumiał jednak, że smutek jest buntem przeciw Bogu. I nawrócił się p