Słowo na niedzielę

Bohaterką odcinka jest świecka misjonarka. Większość czasu spędza w Polsce, ale wyjeżdża ewangelizować także od Brazylii. Często rozmawia o Bogu z dziećmi, które noszą broń czy z prostytutkami, które są dumne z zawodu, który uprawiają. Jan Paweł II nawoływał, by nieść Boga na współczesne areopagi i wielu z nas realizuje to zawołanie.