Słowo na niedzielę

Henryk był bezdomnym alkoholikiem, z powodu życia, jakie prowadził stracił żonę i synów. Kiedy doświadczył Boga, jego życie bardzo się zmieniło. Przestał pić, znalazł pracę i nowy dom. Wszystkie te wydarzenia opisał w swojej książce. – Dzięki zjednoczeniu z Chrystusem człowiek odkrywa na nowo swoje miejsce na świecie – mówił Jan Paweł II.