Słowo na niedzielę

Św. Paweł mówi: „W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom (...) Nie dajcie się zastraszyć tym, który proponują grzech, jako drogę prowadzącą do szczęścia”. Bohaterką odcinka jest Karolina Labakhuna, która przez