Słowo na niedzielę

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. O tym cytacie z Biblii opowiada Piotr Ciompa - menadżer w dużej firmie, człowiek, który poprzez swoje działania starał się wyprowadzić z upadłoś