Słowo na niedzielę

W Ewangelii jest napisane: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?”. O wielkim darze modlitwy i o tym, jak się modlić opowie Tomek Pisula, który niejednokrotnie modli się za swoich bliźnich w różnych sprawach. Tomek opowie także o tym dlaczego Bóg nie wysłuchuje nas w tym momencie, w
którym byśmy chcieli i jakie są przeszkody, które powodują, że modlitwa nie jest wysłuchana. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Wśród zwykłych ludzkich zajęć nie możemy zatracić łączności z Chrystusem. Potrzebne są nam momenty szczególnie
przeznaczone na modlitwę. Modlitwa jest niezbędna w życiu i apostolacie. Nie może być autentycznego świdectwa chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód, jest
źródełm wytrwałości i mocy podejmowania inicjatywy”.