Słowo na niedzielę

Bohaterem odcinka jest Joasia Truta - jej rodzinny dom stoi naprzeciwko domu Dziwiszów. Podczas jednej z pielgrzymek papież Jan Paweł II zatrzymał się w pobliskim klasztorze sióstr Urszulanek. Jego słowa od zawsze były jej bliskie. Jan Paweł II nauczył ją pomagać drugiemu człowiekowi. Przez jej
dom przewinęło się wiele osób: biednych, potrzebujących, zatroskanych, płaczących. Ona nigdy nie odmawia pomocy. Papież mówił: „nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie”.