Słowo na niedzielę

Bohaterem odcinka jest Mirek Kolczyk. Jeszcze parę lat temu był narkomanem i złodziejem. Był też w więzieniu. I tak jak syn
marnotrawny wrócił do domu Ojca i zaczął ewangelizować. Mirek wspomina wizytę Jana Pawła II w Krakowie na Błoniach. Papież powiedział wtedy: „Naucz nas zwalczać zło, ale widzieć widzieć brata w człowieku, który źle postępuje i nie odbierać mu prawa d nawrócenia. Naucz nas dostrzegać własne winy, byśmy nie zaczynali dzieła odnowy od wyjmowania źdźbła z oka brata”.