Słowo na niedzielę

Henryk spotyka pewną kobietę, bardzo doświadczoną przez życie. Rozmawiają o cierpieniu i fakcie, że Bóg doświadcza cierpieniem tych, których kocha. Jak pogodzić się z miłością Boga, kiedy cierpimy? Jak to zrozumieć? Henryk próbuj