Słowo na niedzielę

Henryk rozważa słowa z Ewangelii: Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. W rozmowie z Olgą wyjaśnia jej, że powinniśmy być czujni, bo Pan tego świata przyjdzie, ale nikt nie wie kiedy. Dlatego powinniśmy być przygotowani. Jezus rozliczy nas z tego, jak potrafiliśmy wykorzystać nasze talenty.