Słowo na niedzielę

Jak prosić Boga o pomoc? Jezus obiecał nam: Proście, a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie... Ale jak prosić? Jeśli to, o co prosimy, jest zgodne z wola Bożą, otrzymamy to. Lepiej jednak modlić się i prosić o pomoc niż porzucić modlitwę. O tym przekonuje Henryk kobietę, która zawiedziona jest tym, że modli się o pewne rzeczy, a Bóg nie obdarowuje jej tym, o co prosi.