Słowo na niedzielę

Jezus mówi: „Jak Ojciec mnie posłał tak i ja Was posyłam”. Henryk
przypomina, że Jezus daje nam misyjny nakaz świadczenia o
zmartwychwstaniu. Obok nas zachodzą zmiany, także my powinniśmy
zmieniać się. Nie nosimy na swoim ciele ran zewnętrznych, ale mamy rany wewnętrzne. Dzięki Jezusowi potrafimy przebaczać, a przebaczenie leczy i nas i naszych bliźnich.