Słowo na niedzielę

Co zrobić w sytuacji, gdy tracimy wszystko? Posłuszeństwo Bogu to jedyna odpowiedź. Możemy stracić wszystko, ale jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, daje On nam nowe rzeczy. Z Bogiem nigdy nie tracimy.