Słowo na niedzielę

Bóg wykorzystuje w życiu człowieka różne sytuacje, aby uczynić go wolnym i przez to także wyzwala nas z ciemności.