Słowo na niedzielę

Henryk rozmawia z Panem Romualdem Sadowskim - dyrektorem Domu
Poprawczego w Falenicy. Obaj nie mają łatwego życia. Obaj starają się ludziom przywracać nadzieję. Pan Romuald che pomagać swoim
wychowankom, a Henryk ludziom, których spotyka na swojej drodze. Dzielą się swoimi doświadczeniami.