Słowo na niedzielę

Henryk rozmawia z Panem Romualdem Sadowskim - dyrektorem Domu Poprawczego w Falenicy. Obaj nie mają łatwego życia. Obaj starają się ludziom przywracać nadzieję. Pan Romuald che pomagać swoim wychowankom, a Henryk ludziom, których spotyka na sw