Słowo na niedzielę

Jezus mówi nam, że kto chce być pierwszy niech stanie się ostatnim sługą dla wszystkich. Co może to dla nas oznaczać praktyce? Czym różni się mądrość boska od mądrości ziemskiej?