Słowo na niedzielę

Jak zrozumieć niedzielną Ewangelię? Co Bóg chce nam powiedzieć poprzez
to czytanie? Czy słowa spisane dwa tysiące lat temu są dziś aktualne? O
tym jak Bóg działa w życiu ludzi opowiada Henryk, którego życie
diametralnie się zmieniło po tym jak spotkał Chrystusa.
Pewnego razu w Mielnie spotkał się z grupą młodych ludzi w domu
dziecka. Opowiedział im o swoim życiu, o swojej rodzinie i tym, jak
stał się ojcem jakim być nie chciał: alkoholikiem i ojcem, który nie
dba i nie kocha swoich synów. Kiedy opowiadał o tym jak Bóg odmienił
jego życie młodzi ludzie zaczęli płakać. W Ewangelii jest napisane:
"Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec". Tych
młodych ludzi pociągnął Bóg.