Słowo na niedzielę

Pan Henryk doskonale wie, co to bezdomność, ukrywanie się, czujność i strach przed policją. Czy czuwanie może być oczekiwaniem na nadejście czegoś dobrego?