Słowo na niedzielę

Czytania: Pwt 4,32-34.39-40 Rz 8,14-17 Mt 28,16-20