Słowo na niedzielę

Czytania: Dz 2,1–11 1 Kor 12,3b–7.12–13 J 20,19–23