Słowo na niedzielę

Czytania: Dz 1,1-11  Ef 1,17-23  Mk 16,15-20