Słowo na niedzielę

Czytania:

Dz 1,1-11 

Ef 1,17-23 

Mk 16,15-20