Słowo na niedzielę

Czytania: Dz 10,25-26.34-35.44-48 1 J 4,7-10 J 15,9-17