Słowo na niedzielę

Czy Jezus mówił dobre kazania? Czy byłby popularny na YouTube? No cóż, głosił i powoływał uczniów, ale wcale nie nawrócił tłumów, a wybór uczniów okazał się niezbyt trafiony. Wydarzenia na Golgocie pok