Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu słyszmy przypowieść co sługach, którym Pan powierzył talenty. Zastanawiamy się często, co jest tym talentem? Jak może go pomnożyć? Odpowiedz da nam sama Ewangelia, w której znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania.