Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy przypowieść o pannach, które wyszły na spotkanie pana młodego. Część z nich wzięła dodatkową oliwę, część nie. Zadajemy siebie pytanie: do kogo i po co Jezus mów nam tę przypowieść. Przede wszystkim je