Słowo na niedzielę

Słyszymy, że faryzeusze próbują wciągnąć Jezusa w intrygę i pytają o podatki. Próbują wciągnąć Go w intrygę, złapać za słowo, a potem może wydać Rzymianom, że sprzeciwia się prawu... a Jezus mówi: „Oddajcie Bogu to, co nale