Słowo na niedzielę

Zadajemy sobie czasami pytanie: dlaczego Bóg nie wysłuchał moich próśb? Może dlatego bo nie znalazłam nikogo odpowiedniego do wspólnej modlitwy? Bo modlić się zgodnie, to nie recytować razem Ojcze nasz, ale to dojść do zgody z pr