Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy piękną przypowieść o czuwaniu i cierpliwości. Jak prawdziwie kochać? Jak przebaczać tysiąc razy? Jak wierzyć, by prawdziwie kochać Boga i bliźnich? Ani czuwanie, ani prawdziwa wiara, ani najszczersze dobre uczynki,